ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Να προχωρήσει άμεσα η επίλυση των προβλημάτων στο δημόσιο τομέα υγείας

Η εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας που ολοκληρώνεται σήμερα με την έναρξη της  εφαρμογής της Β΄ φάσης, της ενδονοσοκομειακής περίθαλψης, ουσιαστικά είναι αποτέλεσμα των αλλεπάλληλων προσπάθειών της ΕΔΕΚ από το 1969.

Η ΕΔΕΚ έχοντας ως προτεραιότητα την παροχή υψηλού επιπέδου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης προς όλους τους πολίτες μέσω του ΓεΣΥ, εκφράζει ταυτόχρονα και τις ανησυχίες της για τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν ως προς την εφαρμογή του ΓεΣΥ τόσο στο επίπεδο της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης όσο και τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δημόσιος τομέας της υγείας ο οποίος μέσα στις σημερινές συνθήκες δυστυχώς αδυνατεί να ανταποκριθεί με επάρκεια στις αυξημένες υποχρεώσεις που αναλαμβάνει.

Και αυτό γιατί οι φορείς που έχουν την ευθύνη εφαρμογής του ΓεΣΥ είτε αδυνατούν είτε αδιαφορούν να προχωρήσουν άμεσα στη σοβαρή επίλυση των προβλημάτων του θέτοντας ουσιαστικά σε κίνδυνο και την βιωσιμότητά του.

 

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 1 Ιουνίου 2020

You may also like