ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Να γίνει και χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων στην γραμμή κατάπαυσης του πυρός

Τα μέτρα που ανακοίνωσε το Υπουργικό Συμβούλιο για πάταξη της παράνομης μετανάστευσης είναι προς την ορθή κατεύθυνση.

Ελπίζουμε ότι η επιτήρηση της γραμμής κατάπαυσης του πυρός συμπεριλαμβάνει και τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων ώστε να παρεμποδιστούν οι παράνομες μεταναστευτικές ροές από τα κατεχόμενα.

Η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να αιτηθεί το κόστος εγκατάστασης αυτών των συστημάτων να καλυφθεί από την ΕΕ.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 10 Μαρτίου 2020

You may also like