ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Να ενισχύσουμε τον δημόσιο τομέα υγείας

Εάν η πανδημία του κορωνοϊού έχει αποδείξει κάποια αδύνατα σημεία του συστήματος διαχείρισης τέτοιων σοβαρών περιπτώσεων, ένα από αυτά είναι και ο δημόσιος τομέας της υγείας. Φυσικά όχι με ευθύνη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού το οποίο έχει δώσει το άπαν των δυνάμεών του για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες της ΕΔΕΚ προς όλους όσους στα νοσοκομεία ως ιατρικό, ως νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, στελέχωσαν και έδωσαν τη μάχη για την καταπολέμηση της πανδημίας.

Υπενθυμίζουμε ότι από το 2015 στις προτάσεις που ως ΕΔΕΚ είχαμε καταθέσει στην κυβέρνηση και όχι μόνο, με στόχο την έναρξη εφαρμογής του ΓεΣΥ, είχαμε τονίσει την ανάγκη ότι ο δημόσιος τομέας υγείας θα πρέπει να ενισχυθεί για να μπορέσει να αποτελέσει την πραγματική ραχοκοκαλιά του ΓεΣΥ, για να μπορέσει να προσφέρει υψηλού επιπέδου περίθαλψη σε όλους τους πολίτες και κυρίως σε αυτούς τους πολίτες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να την αποκτήσουν με άλλους τρόπους. Γι’ αυτό και ανάμεσα στις εισηγήσεις μας περιλαμβανόταν το ότι θα έπρεπε τα δημόσια νοσηλευτήρια:

  1. Να ενισχυθούν σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό
  2. Να ενισχυθούν με σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό
  3. Να δημιουργηθούν και νέες κλινικές ώστε να υπάρχει αποκέντρωση των υπηρεσιών και η δυνατότητα προσφοράς ομοιόμορφης περίθαλψης στους πολίτες σε ολόκληρη την κυπριακή επικράτεια.

Όλα αυτά δυστυχώς δεν έγιναν και σήμερα βιώνουμε τις αδυναμίες και παραλήψεις που έχουν δημιουργηθεί από το σύστημα.

Να υπενθυμίζουμε ότι όταν η ΕΔΕΚ κατέθετε τις συγκεκριμένες προτάσεις κατηγορήθηκε από πολλές πλευρές ότι με αυτές υπονομεύει την εφαρμογή του ΓεΣΥ. Σήμερα όμως έχουν καταστεί αναπόφευκτες.

Πραγματικά χαιρόμαστε για το γεγονός ότι και άλλες πολιτικές δυνάμεις αντιλήφθηκαν την αναγκαιότητα ενίσχυσης του δημόσιου τομέα για να μπορέσει να ενισχυθεί για να επιτελέσει πραγματικά το ρόλο του στο πλαίσιο ενός σωστού γενικού συστήματος υγείας προς όφελος των πολιτών. Τους ευχαριστούμε που έστω και σήμερα, έστω και αργά, ουσιαστικά έχουν δικαιώσει τις θέσεις και τις προτάσεις τις οποίες ως ΕΔΕΚ διαχρονικά έχουμε καταθέσει γι’ αυτό το σοβαρό ζήτημα.

Και είναι αναπόφευκτο ότι θα πρέπει πια η κυβέρνηση, η Βουλή και όλοι οι αρμόδιοι φορείς να εγκύψουν με ιδιαίτερη προσοχή. Και σήμερα ως αποτέλεσμα των αδυναμιών που έχουν αποκαλυφθεί από την πανδημία του κορωνοϊού, να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε τον δημόσιο τομέα, να τον αναβαθμίσουμε εάν θέλουμε να επιτελέσει τον πραγματικό του ρόλο σε ένα γενικό σχέδιο υγείας για να είναι ο πρωταγωνιστής και όχι να ακολουθά τις εξελίξεις και τα γεγονότα.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 8 Μαΐου 2020

 

You may also like