ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Καθορισμός δράσεων και ανάληψη πρωτοβουλιών για ενίσχυση του δικτύου προστασίας των πολιτών μέσα από κοινωνικές δράσεις που θα πρέπει να περιληφθούν σε έναν νέο αναθεωρημένο προϋπολογισμό

Μετά την καταψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού αύριο στις 9.00 π.μ. ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, συγκάλεσε συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος.

Κατά την αυριανή συνεδρία η Πολιτική Γραμματεία της ΕΔΕΚ θα προβεί σε ανασκόπηση της κατάστασης όπως διαμορφώνεται, θα καθορίσει τις δράσεις του κόμματος καθώς και τις πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν με στόχο την ενίσχυση του δικτύου προστασίας των πολιτών μέσα από κοινωνικές δράσεις που θα πρέπει να περιληφθούν σε έναν νέο αναθεωρημένο προϋπολογισμό για να τύχει της έγκρισης του κοινοβουλίου.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 17 Δεκεμβρίου 2020

You may also like