ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Καθιέρωση κατώτατου μισθού, κατώτατης και ανώτατης σύνταξης και κλιμακωτή αύξηση των συντάξεων έως τα 1000 ευρώ στο πλαίσιο συγκεκριμένου σχεδιασμού

Τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων για τη μείωση του μεριδίου των μισθών προς το ΑΕΠ επιβεβαιώνει την ανάγκη για την καθιέρωση κατώτατου μισθού και κατώτατης και ανώτατης σύνταξης.

Την ίδια στιγμή επιβεβαιώνεται η ανάγκη άμεσης και σταδιακής κλιμακωτής αύξησης των συντάξεων έως τα 1000 ευρώ στο πλαίσιο συγκεκριμένου σχεδιασμού.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 11 Φεβρουαρίου 2020

You may also like