ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Κατάλογος ονομάτων ΠΕΠ που έχουν δάνεια τα οποία λήφθηκαν με προνομιακούς όρους ή έγιναν χαριστικές διαγραφές δανείων

Είναι προφανές ότι η συζήτηση που γίνεται σήμερα για τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (=ΜΕΔ) σε Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα (=ΠΕΠ) είναι αποτέλεσμα του αιτήματος που ως ΕΔΕΚ είχαμε καταθέσει τον Δεκέμβριο του 2018 στην τότε Διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας για να παραδοθεί ο συγκεκριμένος κατάλογος.

Λυπούμαστε να παρατηρήσουμε όμως ότι αυτή τη στιγμή το ζήτημα για διάφορους λόγους έχει περιπλακεί. Από την πλευρά της ΕΔΕΚ είμαστε ξεκάθαροι ότι το ζήτημα αυτό αφορά τα Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα τα οποία ενδεχομένως έχουν δάνεια τα οποία λήφθηκαν είτε με προνομιακούς όρους, είτε χωρίς συγκεκριμένες εξασφαλίσεις, είτε τους έγιναν χαριστικές διαγραφές είτε δόθηκαν με χαριστικά επιτόκια.

Κατανοούμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις ΠΕΠ τα οποία πήραν νόμιμα ένα δάνειο και για διάφορους λόγους στη συνέχεια αυτό δεν είναι εξυπηρετούμενο. Δεν μπορούμε αυτά τα πρόσωπα να τα καταδικάσουμε.

Αλλά κυρίως αυτό που έχει σημασία είναι να μην τυγχάνουν τα  πολιτικά πρόσωπα ευνοιοκρατικής μεταχείρισης από πλευράς των τραπεζών, έτσι ώστε οι τράπεζες στη συνέχεια  είτε να εκβιάζουν είτε να ζητούν διευκολύνσεις προς όφελός τους και σε βάρος των πολιτών, όπως πολλές φορές έχουμε διαπιστώσει να υπάρχει μια τραπεζική αυθαιρεσία σε βάρος των πολιτών.

Την ίδια στιγμή κατά τη διάρκεια της συζήτησης  μας δόθηκε και η ευκαιρία να αναδείξουμε ακόμη ένα ζήτημα. Ότι όπως τα πολιτικά πρόσωπα δεν πρέπει να έχουν ευνοϊκή μεταχείριση από το τραπεζικό σύστημα, την ίδια στιγμή δεν μπορεί να έχουν δυσμενή μεταχείριση από τα τραπεζικά ιδρύματα, τόσο αυτοί όσο και τα συγγενικά πρόσωπα πρώτου βαθμού με τα ΠΕΠ.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου εάν υπάρχουν περιπτώσεις όπου τραπεζικά ιδρύματα εκβιάσαν πολιτικά πρόσωπα, ο κ. Σιζόπουλος απάντησε:

Δεν μπορώ να γνωρίζω αν υπάρχουν περιπτώσεις που εκβίασαν, αλλά διαπιστώνουμε ότι εδώ γίνονται παρεμβάσεις με διάφορους τρόπους κυρίως για να μην ψηφιστούν ενδεχομένως νομοθεσίες, οι οποίες να προσφέρουν μια μεγαλύτερη ασφάλεια στους πολίτες για θέματα τα οποία έχουν σχέση ενδεχομένως με δάνεια, εξυπηρέτηση δανείων και γενικά με τις τραπεζικές τους συναλλαγές.

Αν θέλετε ένα κλασικό παράδειγμα που μπορώ να αναφέρω, είναι ότι τον Απρίλιο του 2015 κατά τη διάρκεια συζήτησης του πλαισίου αφερεγγυότητας η πλειοψηφία των βουλευτών και των κομμάτων  αποδέχθηκαν δυο συγκεκριμένες εισηγήσεις της ΕΔΕΚ. Την εισήγηση για την αξία του ενυπόθηκου ακινήτου, ότι θα πρέπει να είναι αυτή που αναγράφεται στο αρχικό έγγραφο παραχώρησης του δανείου και όχι η υποτιμημένη, η οποία καθορίστηκε εκ των υστέρων, καθώς επίσης και το θέμα των εγγυητών. Ότι δηλαδή σε περίπτωση καταφυγής στους εγγυητές να επιμοιράζεται το ποσό ισόποσα και αν υπάρχει εγγυητής ο οποίος δεν βρίσκεται εν ζωή ή βρίσκεται σε πτώχευση, η τράπεζα να απορροφήσει το μερίδιό του ως ζημιά. Δεν προχωρούν όμως σε ψήφιση λόγω παρεμβάσεων, ακριβώς, του Συνδέσμου Τραπεζών. Και έχει γίνει κατ’ επανάληψη στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής. Ως εκ τούτου δεν αποκλείω, ότι στο παρασκήνιο μπορεί να γίνονται τέτοιες παρεμβάσεις. Όταν γίνονται στο προσκήνιο σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν μπορώ να το αποκλείσω να γίνονται και στο παρασκήνιο. Και τολμώ να το πω και δημόσια, ότι είναι σε πάρα πολλές περιπτώσεις που διαπιστώνουμε αυθαιρεσίες των τραπεζιτών, και δεν λέω των τραπεζών, των τραπεζιτών, σε βάρος των πολιτών και ειδικά αυτών των πολιτών οι οποίοι έχουν την τύχη ή την ατυχία να μην έχουν μια ισχυρή νομική αρωγή λόγω οικονομικών προβλημάτων, αλλά να είναι ιδιοκτήτες ενός προνομιούχου ακινήτου.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 6 Φεβρουαρίου 2020

You may also like