ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Καμία εμπλοκή της Τουρκίας, είτε άμεση είτε έμμεση, στους ενεργειακούς σχεδιασμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας

Για ακόμα μια φορά η Τουρκία με τις ανακοινώσεις της επιβεβαιώνει την ενόχληση που αισθάνεται από την προώθηση ολοκλήρωσης του ενεργειακού προγράμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής και της ΕΕ. Αυτό καταδεικνύει το πόσο σημαντικό είναι να προωθηθεί με σωστούς χειρισμούς και σωστό προγραμματισμό η ολοκλήρωση αυτού του έργου.

Την ίδια στιγμή καθίσταται επιβεβλημένο ότι στους οποιουσδήποτε ενεργειακούς σχεδιασμούς δεν μπορεί, κατά άμεσο ή έμμεσό τρόπο, να εμπλακεί η Τουρκία.

Αυτό επιβάλλεται από το ότι η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία διαχρονικά έχει επιδείξει πλήρη ασέβεια, τόσο προς το διεθνές δίκαιο όσο και προς τα κυριαρχικά δικαιώματα των γειτονικών της χωρών ενώ ταυτόχρονα έχει εκδηλώσει τις επεκτατικές της βλέψεις κατά συνεχή και αδιάκοπο τρόπο. Επίσης, είναι μία χώρα η οποία ούτε τις συμφωνίες που η ίδια έχει υπογράψει δεν τις έχει σεβαστεί και δεν τις έχει τηρήσει.

Ως εκ τούτου, από την πλευρά της ΕΔΕΚ συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε ότι η ολοκλήρωση του ενεργειακού προγράμματος θα πρέπει να προχωρήσει αξιοποιώντας όλα τα πολιτικά και διπλωματικά μέσα τα οποία διαθέτει η Κυπριακή Δημοκρατία με κύριο στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της Κύπρου αξιοποιώντας και τα συμφέροντα άλλων χωρών που εμπλέκονται στην περιοχή.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 31 Ιανουαρίου 2020

You may also like