ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Καλούμε τον ΟΑΥ να λάβει τις απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες για να αποφευχθούν οι περαιτέρω καταχρήσεις στο ΓεΣΥ

H έλλειψη πρωτοκόλλων, όπως ήταν η υποχρέωση του ΟΑΥ να συμφωνήσει με τους παρόχους στο ΓεΣΥ, είναι δυστυχώς η αιτία που παρατηρήθηκε, από μερίδα παρόχων που συμβλήθηκαν στο ΓεΣΥ, κατάχρηση του συστήματος.

Ως αποτέλεσμα της έλλειψης αυτής, ο Οργανισμός καλείται σήμερα να διερευνήσει περιπτώσεις αιτημάτων και ιατρικών πράξεων που έγιναν.

Από πλευράς ΕΔΕΚ, με βάση και τις δημόσιες δηλώσεις των εκπροσώπων του ΟΑΥ για την αναμενόμενη υπερεπισκεψιμότητα που εκτιμάται ότι θα παρατηρηθεί κατά τους τέσσερις πρώτους μήνες της εφαρμογής της δεύτερης φάσης του ΓεΣΥ, καλούμε τον Οργανισμό να λάβει όλες τις απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες για να αποφευχθεί η περαιτέρω κατάχρηση του συστήματος.

Επαναλαμβάνουμε τέλος την πάγια μας θέση ότι για την επιτυχία του ΓεΣΥ βασική προϋπόθεση είναι η ενίσχυση και στήριξη των δημοσίων νοσηλευτηρίων ώστε να είναι σε θέση να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις με τον ιδιωτικό τομέα και παράλληλα να αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά του ΓΕΣΥ.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 27 Φεβρουαρίου 2020

You may also like