ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ικανοποίηση για την υιοθέτηση της πάγιας θέσης της ΕΔΕΚ για δημιουργία τάξεων υποδοχής των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία

Είναι με μεγάλη ικανοποίηση που ενημερωθήκαμε πως η πάγια θέση της ΕΔΕΚ για δημιουργία τάξεων υποδοχής και η ουσιαστική και συστηματική περαιτέρω ενίσχυση των μαθητών με μεταναστευτική βιογραφία, έχει ενταχθεί στους σχεδιασμούς του Υπουργείου Παιδείας για την επόμενη σχολική χρονιά.

Η θέση της ΕΔΕΚ για δημιουργία τάξεων υποδοχής των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία κατατίθεται εδώ και χρόνια στους εκάστοτε Υπουργούς Παιδείας καθώς εκτιμούμε πως η δημιουργία των τάξεων αυτών διευκολύνει την κοινωνική ένταξη των παιδιών, οδηγεί στην αποτελεσματική εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, στηρίζει την ακαδημαϊκή επιτυχία των μαθητών, την ομαλή μετάβαση σε εκπαιδευτικό επίπεδο και ταυτόχρονα υποβοηθά το έργο των εκπαιδευτικών.

Εκτιμούμε πως πέρα από τις τάξεις υποδοχής, η ένταξη των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία θα ενισχυθεί σημαντικά και από τα πιο κάτω:

  1. Συστηματικός και ευέλικτος μηχανισμός παρακολούθησης και αξιολόγησης των τάξεων υποδοχής.
  2. Διαχωρισμός των τμημάτων των τάξεων με μεγάλο αριθμό αλλόγλωσσων παιδιών σε μικρότερα, όχι κατ’ ανάγκη με βάση τον αριθμό των 25 παιδιών.
  3. Αξιοποίηση της βιωματικής προσέγγισης και της τεχνολογίας που αδιαμφισβήτητα σήμερα αποτελεί σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο και βοηθά πολυεπίπεδα στην επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων.
  4. Παράλληλη ενθάρρυνση ή και υποχρέωση και των γονιών να μάθουν την ελληνική γλώσσα ώστε να μπορέσει η προσπάθεια να ενισχυθεί και στο σπίτι αλλά και για να επιτευχθεί η αποτελεσματική ένταξη της οικογένειας στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 14 Οκτωβρίου 2020

You may also like