ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η λύση δεν είναι η θεσμική μεταρρύθμιση αλλά η ενίσχυση των θεσμών και η πλήρης κατοχύρωση της ανεξαρτησίας τους

Οι ανεξάρτητοι θεσμοί του κράτους οι οποίοι τυγχάνουν συνταγματικής ρύθμισης δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται αλά καρτ.

Δεν είναι δυνατόν να ζητείται η μεταρρύθμιση μίας μόνο ανεξάρτητης αρχής. Γιατί δεν ζητείται και για τις υπόλοιπες; Για παράδειγμα τον Γενικό Εισαγγελέα, τον Επίτροπο Διοίκησης, τον Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κ.ά.;

Σε περίπτωση σύστασης Επιτροπής οι αποφάσεις θα λαμβάνονται κατά πλειοψηφία; Η μειοψηφούσα άποψη θα φιμώνεται ή θα δημοσιοποιείται;

Θα διευκολύνεται η διαδικασία ελέγχου ή θα βραχυκυκλώνεται σε χρονοβόρες και αναποτελεσματικές διαδικασίες;

Η λύση δεν είναι η θεσμική μεταρρύθμιση αλλά η ενίσχυση των θεσμών και η πλήρης κατοχύρωση της ανεξαρτησίας τους.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 6 Ιουλίου 2020

You may also like