ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η κυβέρνηση να καταστήσει σαφές πως δεν τίθεται θέμα διαμοιρασμού του φυσικού αερίου πριν από τη λύση

Με αφορμή τις δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων για τα θέματα διαμοιρασμού του φυσικού αερίου πριν από τη λύση του κυπριακού, θα πρέπει η κυβέρνηση να καταστήσει σαφές ότι πριν από τη λύση του κυπριακού δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση.

Και αυτό δεδομένου ότι τα κέρδη από το φυσικό αέριο θα τα διαχειρίζεται η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα αξιοποιηθούν προς όφελος του συνόλου του λαού.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 26 Ιουλίου 2020