ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η κυβέρνηση να καλύψει με την μορφή της χορηγίας τις μισθολογικές υποχρεώσεις της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκατάστασης Αναπήρων Λεμεσού

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ συναντήθηκε σήμερα με αντιπροσωπεία της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκατάστασης Αναπήρων Λεμεσού η οποία του έθεσε συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει.

Τα προβλήματα της οργάνωσης έχουν οξυνθεί λόγω του ότι αφενός η οργάνωση είναι εθελοντική και αφετέρου, λόγω της πανδημίας, αδυνατεί να προχωρήσει σε διάφορες δράσεις που συνεισφέρουν οικονομικά στην οργάνωση.

Αυτό έχει οδηγήσει την οργάνωση σε μια κρίσιμη οικονομική κατάσταση.

Ως εκ τούτου καλούμε την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα και για όσο χρονικό διάστημα τηρούνται μέτρα περιορισμού λόγω της πανδημίας, να καλύψει με την μορφή της χορηγίας τις μισθολογικές υποχρεώσεις της οργάνωσης ως προς το εργοδοτούμενο προσωπικό της.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 25 Νοεμβρίου 2020

You may also like