ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η κυβέρνηση έλαβε την έγκριση της ΕΕ και την άποψη του Εφόρου Κρατικών Ενισχύσεων για τις εγγυήσεις στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια;

Με αφορμή τη σημερινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα πρέπει να ξεκαθαριστεί από πλευράς κυβέρνησης κατά τρόπο σαφή:

  • Η οποιαδήποτε κρατική εγγύηση σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια και η οποιαδήποτε υποχρέωση από πλευράς κράτους να καλύψει ελλείματα, θα θεωρηθεί κρατική ενίσχυση, γεγονός που απαγορεύεται από την ΕΕ;
  • Για τη σημερινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου έχει ερωτηθεί η ΕΕ;
  • Έχουν ληφθεί διαβεβαιώσεις από την ΕΕ ότι μπορεί να υλοποιηθεί;
  • Ο Έφορος Κρατικών Ενισχύσεων έχει ερωτηθεί και έχει εκφράσει άποψη για την εν λόγω απόφαση;
  • Για πόσο χρονικό διάστημα θα παρέχεται η κρατική εγγύηση;

Εάν για όλα τα πιο πάνω δεν υπάρχουν σχετικές απαντήσεις που να διασφαλίζουν την εφαρμογή της συγκεκριμένης πρόνοιας, τότε η συγκεκριμένη κίνηση ευλόγως μπορεί να θεωρηθεί είτε προχειρότητα είτε σκοπιμότητα για εξυπηρέτηση, προφανώς, συγκεκριμένων στόχων.

Ας μην ξεχνάμε ότι για τα δημόσια νοσηλευτήρια η κάλυψη των ελλειμάτων ισχύει μόνο για πέντε χρόνια.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 15 Ιανουαρίου 2020

You may also like

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΗΜΑΙΑ

Μαρίνος Σιζόπουλος

Τα κεντρικά γραφεία της κεντρικής Τράπεζας