ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η εφαρμογή των μέτρων να γίνει υπό αυστηρό έλεγχο ώστε να αποφευχθούν καταχρήσεις και να προστατευθούν οι Κύπριοι  φορολογούμενοι πολίτες

Από το πακέτο μέτρων που εξήγγειλε η Κυβέρνηση για στήριξη των επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζόμενων που έχουν πληγεί από τον Κορωνοιό, από μία πρώτη ανάγνωση εξάγονται τα πάρα κάτω συμπεράσματα:

1.Με ευθύνη της Κυβέρνησης χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Αντί η προσπάθεια της να επικεντρωθεί στη διαμόρφωση ενός ουσιαστικού πλαισίου στήριξης , αναλώθηκε σε τακτικισμούς για την εξασφάλιση Κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας

2.Αρκετά από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν περιλαμβάνονταν σε γραπτές προτάσεις της ΕΔΕΚ που δόθηκαν στην Κυβέρνηση στις 14 και 30 Μαρτίου όπως:

  • Μείωση του ΦΠΑ
  • Ενίσχυση στεγαστικής Πολιτικής
  • Κίνητρα στον Τουριστικό και τον Κατασκευαστικό τομέα
  • Ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με επιδότηση και όχι με δανεισμό
  • Προώθηση ώριμων Αναπτυξιακών έργων

3.Η εφαρμογή των μέτρων πρέπει να  γίνει στοχευμένα και υπό αυστηρό έλεγχο , ώστε να αποφευχθούν τυχόν καταχρήσεις από τους δικαιούχους και να προστατευθούν οι φορολογούμενοι πολίτες από την μεταφορά σε αυτούς τυχόν οικονομικών επιπτώσεων.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

28 Μαίου 2020, Λευκωσία

 

You may also like