ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η ΕΔΕΚ στηρίζει το θεσμό των Ταμείων Προνοίας

Με αφορμή τη σχετική συζήτηση που έγινε σήμερα στη Βουλή, η ΕΔΕΚ δηλώνει κατά τρόπο σαφή ότι στηρίζει το θεσμό των Ταμείων Προνοίας και τη διασφάλιση των ωφελημάτων που προκύπτουν για τα μέλη και τους εργαζομένους όπως είναι  η ενίσχυση του μέλους τους σε περίπτωση μόνιμης ανικανότητας για εργασία, κατά τον τερματισμό της απασχόλησης του, την αφυπηρέτηση του ή  προς τους νόμιμους δικαιούχους του σε περίπτωση θανάτου.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 14 Ιανουαρίου 2020

You may also like