ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η αναβολή της Β΄ φάσης του ΓεΣΥ για να είναι αξιόπιστη και δικαιολογημένη, πρέπει να αξιοποιηθεί για τη βελτίωση των νοσηλευτηρίων

Η επιδημία του κορωνοϊού επιβεβαίωσε τη σπουδαιότητα ύπαρξης ενός ισχυρού δημόσιου τομέα υγείας σε κάθε κράτος.

Στην πατρίδα μας η επιδημία επιβεβαίωσε τις μεγάλες αδυναμίες που δημιουργήθηκαν από τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκε το ΓεΣΥ. Οι αδυναμίες αυτές εντοπίζονται τόσο στην εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, η οποία βρίσκεται κάτω από την ευθύνη του ΟΑΥ, όσο και στον δημόσιο τομέα υγείας σε διοικητικό επίπεδο και σε επίπεδο διαχείρισης της κρίσης. που την ευθύνη είχε ο ΟΚΥΠΥ.

Σε μεγάλο βαθμό η «παρτίδα» διασώθηκε χάρη στον υπερβάλλοντα ζήλο τον οποίο επέδειξε το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό των δημοσίων νοσηλευτηρίων προς το οποίο αξίζουν θερμά συγχαρητήρια.

Να υπενθυμίσουμε ότι από την πλευρά της ΕΔΕΚ πριν από την έναρξη εφαρμογής του ΓεΣΥ είχαμε κατ’ επανάληψη τονίσει την ανάγκη αναβάθμισης των δημοσίων νοσηλευτηρίων με ενίσχυση σε ιατρικό προσωπικό, με τη δημιουργία νέων κλινικών και την προμήθεια σύγχρονου και αναγκαίου τεχνολογικά αναβαθμισμένου ιατρικού εξοπλισμού για να καταστεί δυνατή η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του συστήματος έναντι των πολιτών.

Γι’ αυτές μας τις θέσεις ως ΕΔΕΚ είχαμε κατηγορηθεί ως δήθεν υπονομευτές του ΓεΣΥ. Δεν είναι τώρα η ώρα για την οποιαδήποτε κριτική για τις αδυναμίες και ελλείψεις που παρουσίασε το σύστημα, όχι με ευθύνη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Αυτό το οποίο πρέπει να τονιστεί είναι ότι η όποια αναβολή εφαρμογής της Β΄ φάσης του ΓεΣΥ, για να είναι αξιόπιστη και δικαιολογημένη, θα πρέπει ταυτόχρονα να αξιοποιηθεί για τη λήψη άμεσων και ουσιαστικών μέτρων βελτίωσης της κατάστασης στα δημόσια νοσηλευτήρια ώστε να γίνουν φύσει και θέσει η ραχοκοκαλιά του συστήματος.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 27 Απριλίου 2020

You may also like