ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Για τα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση

Διαπιστώνουμε ότι αρκετά από τα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση περιλαμβάνονται στις προτάσεις που η ΕΔΕΚ έδωσε γραπτώς στις 14 Μαρτίου παρά το γεγονός ότι δεν ικανοποιούν πλήρως σε οικονομικό επίπεδο τις ανάγκες αυτών που έχουν πληγεί από την κρίση της πανδημίας.

Γι’ αυτό για καλύτερη στήριξη της οικονομίας επιβάλλεται όπως η κυβέρνηση προχωρήσει άμεσα στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων τα οποία να αυξάνουν την οικονομική ρευστότητα του κράτους.

Η ΕΔΕΚ ήδη και σε αυτό τον τομέα υπέβαλε συγκεκριμένες εισηγήσεις. Καλούμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους συνεργάτες του να τις αξιολογήσουν ανάλογα.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 7 Μαΐου 2020

You may also like

Τα κεντρικά γραφεία της κεντρικής Τράπεζας

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος