ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Επίλυση θεμάτων εργαζομένων αορίστου χρόνου με συνταγματικό τρόπο

Σε ότι αφορά τη συζήτηση που γίνεται στη Βουλή για το καθεστώς των εργαζομένων αορίστου χρόνου, η θέση της ΕΔΕΚ είναι ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν όλα όσα προνοούνται στη σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία αναφορικά με τις συνθήκες και το καθεστώς εργασίας τους.

Πέραν αυτού χαιρετίζουμε την πρόθεση της Νομικής Υπηρεσίας να συμβάλει εποικοδομητικά στην επίλυση ενός χρόνιου προβλήματος ώστε αυτό να γίνει με τρόπο συνταγματικό και να συνάδει με το πνεύμα της Οδηγίας.

Παράλληλα από πλευράς εκτελεστικής εξουσίας θα πρέπει να γίνουν τέτοιες κινήσεις ώστε το φαινόμενο των προσλήψεων εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου να γίνεται με φειδώ και μόνο για τις έκτακτες ανάγκες της δημόσιας υπηρεσίας.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 24 Φεβρουαρίου 2020

You may also like