ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Επίδομα και κάλυψη τουλάχιστον κατά 60% των πάγιων εξόδων των αυτοτελώς εργαζομένων

Η ΕΔΕΚ καλεί για ακόμα μία φορά την κυβέρνηση να στηρίξει οικονομικά τους αυτοτελώς εργαζομένους.

Θεωρούμε πως η οικονομική στήριξη προς την εν λόγω ομάδα δεν πρέπει να περιοριστεί στο επίδομα με βάση τις καθαρές ασφαλιστέες τους αποδοχές.

Πρέπει παράλληλα να υπάρξει και μία κάλυψη, τουλάχιστον στο 60%, των πάγιων λειτουργικών τους εξόδων στη βάση των φορολογικών τους δηλώσεων.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 14 Απριλίου 2020

You may also like