ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Επίδομα και κάλυψη τουλάχιστον κατά 60% των πάγιων εξόδων των αυτοτελώς εργαζομένων

Η ΕΔΕΚ καλεί για ακόμα μία φορά την κυβέρνηση να στηρίξει οικονομικά τους αυτοτελώς εργαζομένους μέσω παροχών.

Η οικονομική στήριξη προς την εν λόγω ομάδα δεν πρέπει να περιοριστεί στο ειδικό ανεργιακό επίδομα με βάση τις καθαρές ασφαλιστέες τους αποδοχές. Αυτό δεν είναι αρκετό για να καλύψει τόσο τις ανάγκες της οικογένειάς τους όσο και της επιχείρησής τους.

Απευθύνουμε έκκληση προς την κυβέρνηση να προχωρήσει σε κάλυψη των πάγιων λειτουργικών τους εξόδων, στη βάση των φορολογικών τους δηλώσεων, σε ποσοστό τουλάχιστον 60%.

 

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 4 Μαΐου 2020

You may also like