ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Επιχειρείται η εισαγωγή του πολυασφαλιστικού συστήματος κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας

Κατά τη σημερινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου ως ΕΔΕΚ ζητήσαμε με την εγγραφή του αυτεπάγγελτου την ενημέρωση της Επιτροπής για το μνημόνιο συναντίληψης μεταξύ του ΟΑΥ και των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων για τη Β Φάση του ΓΕΣΥ.

Η εγγραφή του θέματος κρίθηκε αναγκαία και κατεπείγουσα μετά από την παραδοχή εκ μέρους του ΟΑΥ κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Κοιν. Επιτροπής Υγείας σε σχέση με την έλλειψη κλινών στην επαρχία Λεμεσού στη Β Φάση του ΓΕΣΥ ότι το μνημόνιο συναντίληψης που υπογράφηκε από τον Υπουργό Υγείας δεν έτυχε του απαιτούμενου ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία.

Αυτό που ως ΕΔΕΚ διαπιστώνουμε είναι ότι μέσω του μνημονίου αυτού επιχειρείται η εισαγωγή του πολυασφαλιστικού συστήματος κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας.

Η άρνηση των παρόντων μελών της Επιτροπής –  με εξαίρεση του Προέδρου της κ. Ζαχαρία Κουλία-  και κατά συνέπεια των κομμάτων που εκπροσωπούν, αποτελεί προσπάθεια συγκάλυψης των παρατυπιών στις οποίες προέβη ο ΟΑΥ και ανοχή στην εκτροπή η οποία παρατηρείται στη φιλοσοφία του ΓΕΣΥ όπως είχε συμφωνηθεί αρχικά από όλα τα πολιτικά κόμματα για μονοασφαλιστικό σύστημα.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 9 Ιουλίου 2020

You may also like