ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ελλάδα και Κύπρος να παρεμποδίσουν την αναβάθμιση των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας σε πολιτικό, οικονομικό και εμπορικό επίπεδο

Η ψευδαίσθηση για το ότι η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να διευκολύνει την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας πρέπει να τερματιστεί. Ο στόχος της Τουρκίας αλλά και αρκετών κρατών – μελών της ΕΕ δεν είναι να γίνει η Τουρκία μέλος της ΕΕ αλλά να αποκτήσει ένα ειδικό καθεστώς με αναβαθμισμένες οικονομικές και εμπορικές σχέσεις.

Ως εκ τούτου, Ελλάδα και Κύπρος θα πρέπει να διαμορφώσουν μία κοινή πολιτική στο πλαίσιο τριών πυλώνων που θα οδηγούν σε αναβάθμιση του γεωστρατηγικού τους ρόλου και ενίσχυση της διαπραγματευτικής τους θέσης:

  1. Τον Πολιτικό πυλώνα με συγκεκριμένες δράσεις στα Ηνωμένα Έθνη και κύρια στην ΕΕ με στόχο την κλιμακούμενη λήψη μέτρων που θα εμποδίζουν την οποιαδήποτε εμπορική, οικονομική και πολιτική αναβάθμιση των σχέσεων Τουρκίας – ΕΕ.
  2. Τον Ενεργειακό πυλώνα με ολοκλήρωση του γεωτρητικού προγράμματος.
  3. Τον Στρατιωτικό με ενίσχυση της στρατιωτικής αποτρεπτικής ισχύς, επανενεργοποίηση του Δόγματος του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου και αυξημένη αριθμητικά και οπλικά ελληνική παρουσία στην Κύπρο.

Τέλος, επαναλαμβάνουμε πως απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις πρέπει να είναι και η άμεση έναρξη των διαδικασιών για οριοθέτηση της ΑΟΖ Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Αυτή η εξέλιξη θα δημιουργήσει ένα φραγμό στις ενέργειες της Τουρκίας για τη δημιουργία του θαλάσσιου τόξου που επιθυμεί στην Ανατολική Μεσόγειο.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 8 Ιουλίου 2020