ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Είναι η Ώρα!

Το Κ.Σ. ΕΔΕΚ συμμετέχει και στηρίζει την εκστρατεία «Είναι η Ώρα» και καλεί όλες τις γυναίκες αύριο στις 11 π.μ. να απέχουν μία ώρα από τα καθήκοντά τους. Αυτή η μονόωρη αποχή αποτελεί την απαρχή ενός μακροχρόνιου αγώνα που τελικό στόχο έχει την επίτευξη ίσων δικαιωμάτων και ίσων ευκαιριών για τις γυναίκες, για όλους.

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, το Κ.Σ. ΕΔΕΚ έχει καταθέσει στη Βουλή και στην Κυβέρνηση μια σειρά από προτάσεις οι οποίες επιτρέπουν την επίλυση μιας σειράς προβλημάτων τα οποία αφορούν κάθε πολίτη και έχουν το αντίκτυπό τους σε ολόκληρη την κοινωνία:

  • Ίση αμοιβή των γυναικών με τους άντρες για την προσφορά ίδιας εργασίας.
  • Καθολική πληρωμή των 2 εβδομάδων γονικής άδειας σε όλους τους εργαζόμενους γονείς.
  • Αναβάθμιση του θεσμού του ολοήμερου σχολείου σε επίπεδο που να ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις της σημερινής ανταγωνιστικής κοινωνίας.
  • Προσαρμογή των ωραρίων των βρεφονηπιακών σταθμών ώστε να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες των εργαζομένων γονιών.
  • Να εξεταστεί από την πολιτεία η δυνατότητα σε μεγάλες επιχειρήσεις να λειτουργήσουν τάξεις νηπιαγωγείου και βρεφονηπιακοί σταθμοί, ώστε τα παιδιά των εργαζομένων να τυγχάνουν ασφαλούς φύλαξης.
  • Παραχώρηση κινήτρων στους ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς για υιοθέτηση φιλικών πρακτικών για τη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής  ζωής όπως ευέλικτα ωράρια εργασίας, πληρωμένη γονική άδεια και πλήρη ωφελήματα για τους εργαζόμενους γονείς.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 5 Μαρτίου 2020

You may also like