ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δημοσιοποίηση των ονομάτων των ΠΕΠ που έτυχαν ευνοϊκής δανειοδότησης από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Στην περίπτωση των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων που έτυχαν από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ευνοϊκής δανειοδότησης είτε με παραχώρηση δανείου χωρίς εξασφαλίσεις, είτε με ευνοϊκό επιτόκιο ή με διαγραφή δάνειου, τότε τα ονόματά τους επιβάλλεται να δοθούν στην δημοσιότητα.

Όπως πολλές φορές έχουμε τονίσει, ο στόχος μας είναι η διαφάνεια αλλά όχι η θυματοποιήση των περιπτώσεων εκείνων που έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια ως απότοκο της οικονομικής κρίσης.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 24 Ιανουαρίου 2020

You may also like