ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δημοσιοποίηση φορολογικής δήλωσης ΠΕΠ, άνοιγμα όλων των φακέλων για σκάνδαλα, δημοσιοποίηση των ερευνών και αποστέρηση ωφελημάτων

Με αφορμή τις συστάσεις της GRECO  και τη δημόσια συζήτηση που γίνεται γύρω από την αναγκαία πάταξη της διαφθοράς, κοινοποιούμε αριθμό προτάσεων της ΕΔΕΚ οι οποίες θα κατατεθούν και στη Βουλή.

  1. Όλα τα πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα να δημοσιοποιούν την ετήσια φορολογική τους δήλωση και εξελεγμένους λογαριασμούς και όχι απλά τη δήλωση για το πόθεν έσχες. Με αυτό τον τρόπο θα φαίνεται δημόσια η πηγή και το σύνολο των εισοδημάτων τους καθώς και το σύνολο των εξόδων τους.
  2. Άνοιγμα όλων των φακέλων για σκάνδαλα τα οποία καταγγέλθηκαν τα τελευταία είκοσι χρόνια και στα οποία εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα ή ανώτεροι δημόσιοι λειτουργοί (π.χ. τα σκάνδαλα του χρηματιστηρίου, των φαρμακευτικών υπηρεσιών, του ακτινοθεραπευτικού του νοσοκομείου Λεμεσού, του τραπεζικού τομέα κ.ά.).
  3. Δημοσιοποίηση σε διαδικτυακή πλατφόρμα (κατά το πρότυπο του διαδικτυακού χώρου «Εξάντας») όλων των ερευνών που γίνονται και αφορούν σκάνδαλα, ευνοϊκή μεταχείριση, φαινόμενα διαπλοκής δημοσίων λειτουργών και αξιωματούχων, φαινόμενα διαφθοράς κ.ά.
  4. Απόδοση ευθυνών και παραδειγματική τιμωρία όσων επιβεβαιώνεται η εμπλοκή τους σε σκάνδαλα, ευνοϊκή μεταχείριση, φαινόμενα διαπλοκής και διαφθοράς κ.ά.
  5. Αποστέρηση των ωφελημάτων που λαμβάνουν εκ του αξιώματός τους πολιτειακοί αξιωματούχοι ή δημόσιοι λειτουργοί σε περίπτωση καταδίκης τους για αδικήματα διαφθοράς.
  6. Λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής για ανώνυμες ή μη καταγγελίες για εμπλοκή πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων, αξιωματούχων και λειτουργών του δημοσίου που εμπλέκονται σε σκάνδαλα, ευνοϊκή μεταχείριση, φαινόμενα διαπλοκής και διαφθοράς κ.ά.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 18 Νοεμβρίου 2020

You may also like