ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δημιουργία υποδομών που θα επιτρέψουν την αποτελεσματική ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πτυχές της κοινωνικοοικονομικής και πολιτιστικής ζωής

Η 3η Δεκεμβρίου είναι μέρα ευαισθητοποίησης αλλά και ανάληψης δράσεων και πρωτοβουλιών ώστε να διαμορφωθούν εκείνες οι υποδομές που θα επιτρέψουν την αποτελεσματική ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πτυχές της κοινωνικοοικονομικής και πολιτιστικής ζωής.

Το Κ.Σ. ΕΔΕΚ έχοντας ως πρώτιστο στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, συνεχίζει να αγωνίζεται για τα πιο κάτω:

  • Να υπάρχουν σε όλα τα δημόσια κτήρια και υπηρεσίες, υποδομές εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρίες.
  • Να καταστεί αδίκημα η στάθμευση ή εγκατάλειψη σε οδούς, πεζοδρόμια και χώρους στάθμευσης οχημάτων για άτομα με αναπηρία τα οποία εμποδίζουν τη διέλευση πεζών και ατόμων σε τροχοκάθισμα.
  • Να θεσπιστεί η υποχρέωση της τοπικής αρχής, εντός των ορίων της οποίας βρίσκεται το παράνομα σταθμευμένο όχημα, να μετακινεί, να απομακρύνει και να φυλάγει αυτό μέχρι την παραλαβή του από τον ιδιοκτήτη του έναντι της καταβολής από αυτόν των εξόδων μετακίνησης και φύλαξής του.

Σε ότι αφορά την εκπαίδευση των παιδιών με οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας, διεκδικούμε:

  • Εξατομικευμένη προσέγγιση. Κάθε περιστατικό πρέπει να αντιμετωπίζεται εξατομικευμένα, χρησιμοποιώντας εξατομικευμένες εκπαιδευτικές μεθόδους και εργαλεία. Συνεπής η επιλογή των Συνοδών πρέπει να γίνεται εξατομικευμένα, βάσει των αναγκών του κάθε παιδιού και να καλύπτει και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι Συνοδοί πρέπει να έχουν ακαδημαϊκή κατάρτιση σε συναφή θέματα και να εργοδοτούνται και κατά τα θερινά και ολοήμερα σχολεία.
  • Η σχολική εκπαίδευση δεν πρέπει να είναι γνωσιοκεντρική αλλά να στοχεύει στην ανάπτυξη των ταλέντων των μαθητών αυτών και γενικά στην ενίσχυση των δεξιοτήτων τους.
  • Άρση οποιωνδήποτε πρακτικών ή θεσμικών εμποδίων στο σχολικό περιβάλλον και στην εκπαίδευση γενικότερα, τα οποία ενισχύουν ή δεν περιορίζουν τις διακρίσεις σε βάρος των μαθητών με κινητικές, νοητικές ή άλλες ιδιαιτερότητες.
  • Συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα θέματα αυτά.

 

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 3 Δεκεμβρίου 2020

You may also like