ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δημιουργία τάξεων υποδοχής για παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία

Πάγια θέση της ΕΔΕΚ υπήρξε η δημιουργία τάξεων υποδοχής των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία. Η δημιουργία τάξεων υποδοχής, ιδιαίτερα στη δημοτική εκπαίδευση, διευκολύνει την κοινωνική ενσωμάτωση αυτών των παιδιών ενώ ταυτόχρονα υποβοηθά το έργο των εκπαιδευτικών.

Παράλληλα με τις τάξεις υποδοχής ως ΕΔΕΚ στηρίζουμε και τις ακόλουθες δράσεις που θα βοηθήσουν στην πιο εύκολη ενσωμάτωση των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία:

  1. Συστηματικός και ευέλικτος μηχανισμός παρακολούθησης και αξιολόγησης των τάξεων υποδοχής
  2. Διαχωρισμός σε μικρότερα τμήματα των τάξεων με μεγάλο αριθμό αλλόγλωσσων παιδιών (όχι κατ’ ανάγκη με βάση τον αριθμό των 25 παιδιών).
  3. Αξιοποίηση της τεχνολογίας καθώς το παιχνίδι βοηθά σημαντικά στην εκπαιδευτική διαδικασία.
  4. Παράλληλη υποχρέωση και των γονιών να μάθουν την ελληνική γλώσσα.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 26 Φεβρουαρίου 2020

You may also like