ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δήλωση Βουλευτή της ΕΔΕΚ, Κ. Ευσταθίου

Πρόταση νόμου για προστασία των εργαζομένων υπό το καθεστώς «παροχής υπηρεσιών ή αγοράς υπηρεσιών»

Ως απάντηση στο τέχνασμα που επιχειρείται πολλές φορές από την εργοδοσία και που χαρακτηρίζουν την εργοδότηση «παροχή υπηρεσιών ή αγορά υπηρεσιών», κατέθεσα σήμερα κοινή πρόταση νόμου με τον Γ. Λιλλήκα και τον Γ. Περδίκη σύμφωνα με την οποία η υποχρέωση κοινωνικής ασφάλισης επεκτείνεται και στις περιπτώσεις «αγοράς υπηρεσιών» τη στιγμή που ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού ή ονομασίας της, υπάρχει σχέση εργοδότησης μεταξύ εργοδότη και εργοδοτουμένου και χαρακτηριστικά εξηρτημένης εργασίας.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 21 Ιανουάριου 2020

You may also like