ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δεν ικανοποιούν την ΕΔΕΚ τα πρόσθετα μέτρα για τους αυτοτελώς εργαζόμενους. Πέραν του ειδικού μισθού πρέπει να δοθεί και ειδικό επίδομα.

Τα πρόσθετα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί για τους αυτοτελώς εργαζόμενους δεν ικανοποιούν την ΕΔΕΚ, δεδομένου ότι ένας μεγάλος αριθμός από αυτή την ομάδα των εργαζομένων έχει και σημαντικό κόστος πάγιων λειτουργικών εξόδων τα οποία λόγω αναστολής εργασιών αδυνατεί να καλύψει.

Για αυτό ως ΕΔΕΚ από την αρχή είχαμε τονίσει πως πέραν από τον ειδικό μισθό θα πρέπει να καλυφθεί με ειδικό επίδομα και μέρος των λειτουργικών εξόδων π.χ 60 % μηνιαίως, στην βάση των δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος .

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

22 Απριλίου 2020 , Λευκωσία

You may also like