ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

 Ανησυχίες για τον τρόπο δανειοδότησης μέσω του πακέτου οικονομικής στήριξης

Μέσα από την ενδελεχή μελέτη της ανακοίνωσης του νέου πακέτου μέτρων για την οικονομία διαπιστώνεται ότι υπάρχουν μέτρα προς την ορθή κατεύθυνση.

Με το μέχρι σήμερα περιεχόμενο του πακέτου προκαλούνται, όμως, εύλογες ανησυχίες όσον αφορά τον τρόπο δανειοδότησης αυτοτελώς εργαζομένων και επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα δεν διευκρινίζονται ζωτικά θέματα της δανειοδότησης όπως:

  1. Θα απαιτείται ή όχι υποθήκη ακινήτου για την παραχώρηση δανείου;
  2. Η τράπεζα θα έχει δικαίωμα να πωλήσει το δάνειο σε εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων;
  3. Σε περίπτωση που ένα δάνειο καταστεί μη εξυπηρετούμενο θα υπάρχει διαδικασία εκποίησης του ενυπόθηκου ακίνητου;
  4. Έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία και απαραίτητα μέτρα ώστε τα δάνεια να παραχωρούνται σε αυτούς που έχουν πραγματική ανάγκη και όχι ενδεχομένως για να αξιοποιούνται για εξυπηρέτηση άλλων σκοπών;

Το κομμάτι της δανειοδότησης είναι το πλέον σημαντικό στη στήριξη των επιχειρήσεων δεδομένων των αρνητικών επιπτώσεων που μπορεί να υπάρχουν αλλά και της μέχρι σήμερα συμπροφοράς των τραπεζών έναντι πολιτών και δανειοληπτών.

Από την πλευρά της ΕΔΕΚ θα αναμένουμε την πλήρη διευκρίνηση των πιο πάνω από την ενημέρωση που θα μας γίνει στην Επιτροπή Οικονομικών.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 29 Μαΐου 2020

You may also like

Κοινοβουλευτική Ομάδα ΕΔΕΚ