ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αναβάθμιση των δημοσίων νοσηλευτηρίων αμέσως

Δήλωση Βουλευτή Κ. Σ. ΕΔΕΚ, Κωστή Ευσταθίου, για δημόσια νοσηλευτήρια

Οι αδυναμίες οι οποίες έχουν επιβεβαιωθεί με την πανδημία αναφορικά με την επάρκεια του δημόσιου τομέα της υγείας να αντιμετωπίσει τις έκτακτες περιπτώσεις, αποδεικνύουν την σπουδαιότητα των επαναλαμβανόμενων αιτημάτων της ΕΔΕΚ για αναβάθμιση των δημοσίων νοσηλευτηρίων πριν από την έναρξη εφαρμογής της Β΄ φάσης του ΓεΣΥ.

Η ΕΔΕΚ συγκεκριμένα αναζητεί ότι θα πρέπει τα δημόσια νοσηλευτήρια:

  • Να στελεχωθούν επαρκώς με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό
  • Να ενισχυθούν με τον απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό και με τη δημιουργία νέων κλινικών για περιφερειακή αποκέντρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Για να μπορέσει ο δημόσιος τομέας υγείας να αποτελέσει πραγματικά την ραχοκοκαλιά του συστήματος υγείας απαιτείται η αναβάθμιση των δημοσίων νοσηλευτηρίων πριν από την έναρξη της Β΄ φάσης του ΓεΣΥ. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει ορατός ο κίνδυνος υποβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2020

You may also like