ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κ.Σ.ΕΔΕΚ

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συνήλθε σήμερα 8/2/2020 για συνέχιση της διαδικασίας αναφορικά με τις κατηγορίες εναντίον του Δημήτρη Παπαδάκη. Κλήθηκε ο Μαρίνος Σιζόπουλος εκ μέρους του Πολιτικού Γραφείου για να καταθέσει και να αντεξεταστεί από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, διαδικασία η οποία διήρκησε πέρα των δυο ωρών.
Ο μάρτυρας του Πολιτικού Γραφείου κατάθεσε σωρεία τεκμηρίων και απάντησε σε ερωτήσεις των μελών του  Πειθαρχικού Συμβουλίου σε σχέση με τις καταγγελίες κατά του Δημήτρη Παπαδάκη. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αφού άκουσε την μαρτυρία του εκπροσώπου του Πολιτικού Γραφείου κ. Σιζόπουλου, απεφάσισε να εξετάσει λεπτομερώς όλο το μαρτυρικό υλικό που τέθηκε ενώπιον του το οποίο κατέθεσε ο μάρτυρας και ως εκ τούτου θα συνεδριάσει εκ νέου την Δευτέρα 10/2/2020 για έκδοση απόφασης.

Δεδομένου ότι στην σημερινή Ακροαματική διαδικασία του Πειθαρχικού Συμβουλίου ο καταγγελλόμενος αρνήθηκε να παρευρεθεί και να καταθέσει την δική του θέση, το Πειθαρχικό Συμβούλιο θα προχωρήσει στην έκδοση απόφαση στην απουσία του καταγγελλόμενου.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο καθ’ όλην την διάρκεια της σημερινής διαδικασίας τηρούσε πρακτικά διασφαλίζοντας πλήρη διαφάνεια και δίκαιη δίκη για τον καταγγελλόμενο.

Πειθαρχικό Συμβούλιο, 8/2/2020

You may also like