ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ανάγκη ανάπτυξης νέων καινοτόμων τομέων της οικονομίας που θα προσδίδουν μακροοικονομική σταθερότητα

Τα τελευταία χρόνια κατά τη συζήτηση των κρατικών προϋπολογισμών, ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ κατ’ επανάληψη διατυπώνει την άποψη ότι οι εκάστοτε κυβερνήσεις δεν πρέπει να περιορίζονται στη διαχείριση των πάγιων τομέων της οικονομίας όπως είναι ο τουριστικός τομέας, ο κατασκευαστικός τομέας και οι υπηρεσίες. Τομείς δηλαδή οι οποίοι είναι ιδιαίτερα εύθραυστοι, επηρεάζονται από εξωγενείς και άρα μη ελεγχόμενους παράγοντες.

Η σημερινή κρίση που προκαλείται λόγω της πανδημίας επιβεβαιώνει δυστυχώς την ορθότητα της συγκεκριμένης διαπίστωσης και αναδεικνύει την υποχρέωση λήψης άμεσων μέτρων.

Πέραν λοιπόν της διαχείρισης της κατάστασης εξάπλωσης του COVID-19  άμεσα θα πρέπει να ξεκινήσει και ένας σχεδιασμός που θα αφορά την Οικονομία του τόπου η οποία δέχεται λόγω της κατάστασης νέους κλυδωνισμούς.

Όπως κατ’ επανάληψη πρότεινε ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, θα πρέπει η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης να επικεντρωθεί στην υιοθέτηση ποιοτικών μέτρων με στόχο την ανάπτυξη νέων καινοτόμων τομέων της οικονομίας οι οποίοι να προσδίδουν στην κυπριακή οικονομία μακροοικονομική σταθερότητα, μείωση εξάρτησης από τους παραδοσιακούς τομείς και αξιοποίηση του υψηλού επιπέδου επιστημονικό δυναμικό που διαθέτει η πατρίδα μας. Να προωθηθεί ουσιαστική οικονομική και τεχνοκρατική στήριξη του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της οικονομίας για απόκτηση μερικής αυτάρκειας σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Επίσης, να προωθηθούν αναπτυξιακά έργα ανταποδοτικού χαρακτήρα και τα έσοδα που θα προκύπτουν να χρηματοδοτούν άλλους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας.

Έστω και τώρα, καλούμε την κυβέρνηση να αξιολογήσει και να αξιοποιήσει τις προτάσεις μας για άμβλυνση της τεράστιας ζημιάς που αυτή η κρίση επιφέρει στην κυπριακή οικονομία.