ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αναχαίτιση της παράνομης μετανάστευσης, αποφυγή γκετοποίησης, αύξηση αστυνόμευσης

Το χθεσινό αποτρόπαιο έγκλημα στην παλιά Λευκωσία αναδεικνύει και πάλι την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων προς περιορισμό και αναχαίτηση της παράνομης μετανάστευσης και των φαινομένων γκετοποίησης:

  1. Απαγόρευση της παράνομης εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία.
  2. Επιτάχυνση διαδικασιών επαναπατρισμού σε όσους φτάνουν παράνομα.
  3. Γρήγορη εξέταση των αιτήσεων στις περιπτώσεις των αιτητών ασύλου.
  4. Ομοιόμορφη διασπορά όσων θα παραμείνουν νόμιμα ώστε να μην δημιουργούνται γκέτο τα οποία προκαλούν σοβαρά κοινωνικά προβλήματα.
  5. Αύξηση της αστυνόμευσης.

Από την πλευρά της ΕΔΕΚ είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τις προσπάθειες της κυβέρνησης που κινούνται προς την κατεύθυνση των πιο πάνω.

You may also like