ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αισιόδοξα μηνύματα αντιμετώπισης του κορωνοϊού

Πρόσφατες ιατρικές κλινικές μελέτες στέλνουν αισιόδοξα μηνύματα για την εξεύρεση θεραπείας αντιμετώπισης των συμπτωμάτων από τη νόσηση από τον κορωνοϊό. Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Δρ Μαρίνος Σιζόπουλος, μελετώντας σχετικά επιστημονικά άρθρα, εισηγήθηκε την εφαρμογή της υδροξυχλωροκίνης και της αζιθρομυκίνης κατά την τελευταία συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου στις 17 Μαρτίου.

Μάλιστα με δεδομένο πως τα συγκεκριμένα φάρμακα κυκλοφορούν και στην Κύπρο, ο Δρ Μ. Σιζόπουλος ζήτησε την αυξημένη προμήθεια και αποθήκευσή τους για χρήση σε ώρα ανάγκης, καθώς επίσης και την έναρξη χορήγησης του φαρμάκου σε ασθενείς που έχουν προσβληθεί από τον κορωνοϊό, από την στιγμή που δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε παρενέργειες από τη χορήγησή τους.

Σημειώνεται πως από την πλευρά της ΕΔΕΚ έγιναν επαφές τόσο με τον Υπουργό Υγείας για ενημέρωσή του, όσο και με φαρμακευτική εταιρεία που δύναται να παρασκευάσει το φάρμακο στην Κύπρο. Στις γραφικές παραστάσεις παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την κλινική εφαρμογή της θεραπείας όπως αυτά δημοσιεύθηκαν στο Gautret et al. (2020) Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID‐19: results of an open‐label non‐randomized clinical trial. International Journal of

Antimicrobial Agents – In Press 17 March 2020 – DOI : 10.1016/j.ijantimicag.2020.105949.

You may also like