ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αδύνατο να ανταποκριθούν στις ανάγκες της οικογένειάς τους οι αυτοτελώς εργαζόμενοι με βάση τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό

Η ΕΔΕΚ σήμερα ψήφισε τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό παρά το γεγονός ότι μία σειρά από προτάσεις που κατέθεσε έγκαιρα στην κυβέρνηση δεν έγιναν αποδεκτές, με αποτέλεσμα να ΜΗΝ δημιουργείται το αναμενόμενο δίχτυ προστασίας προς τους εργαζόμενους και κύρια στους αυτοτελώς εργαζομένους.

Πώς είναι δυνατόν ένας αυτοτελώς εργαζόμενος που έχει οικογένεια να ανταποκριθεί στις τρέχουσες ανάγκες (ρεύμα, διατροφή κ.ά.) με ελάχιστο ποσό 300ευρώ και μέγιστο τα 800ευρώ;  

Ειδικότερα, από τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό απουσιάζουν σημαντικές δράσεις που θα έπρεπε να περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο όπως:

  1. Για τους αυτοτελώς εργαζομένους που ανέστειλαν πλήρως τις εργασίες τους δεν περιλαμβάνεται αποζημίωση για τα πάγια έξοδά τους, ενώ το ποσό μηνιαίας αποζημίωσής τους είναι πενιχρό για να ανταποκριθεί στις ανάγκες τους.
  2. Η κατοχύρωση της δυνατότητας παραχώρησης της ετήσιας άδειας σε εργαζόμενους με απολαβές που θα καλυφθούν από το Ταμείο Αδειών.
  3. Δεν περιλαμβάνονται στο σχέδιο επιδότησης οι γενικοί Διευθυντές των μικρών επιχειρήσεων που είναι εργοδοτούμενοι και καταβάλλουν κοινωνικές ασφαλίσεις.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 27 Μαρτίου 2020

You may also like