ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αν απώτερος στόχος μας είναι η διαφάνεια, εμείς πρώτοι θα πρέπει να την επιδιώκουμε

Αναφορικά με το θέμα που προέκυψε σε σχέση με τη δυνατότητα ελέγχου της Βουλής από τον Γενικό Ελεγκτή, η ΕΔΕΚ θα τοποθετηθεί επί του θέματος αφού πρώτα τύχει ενημέρωσης από τον Πρόεδρο της Βουλής κατά την προγραμματιζόμενη για αύριο σύσκεψη αρχηγών.

Αναμφίβολα, άλλο είναι το θέμα της οικονομικής αυτονομίας της Βουλής και άλλο ο έλεγχος που διενεργείται από τον Γενικό Ελεγκτή προς όλους τους κρατικούς θεσμούς που χειρίζονται δημόσιους πόρους.

Αν απώτερος μας στόχος είναι η διαφάνεια, εμείς πρώτοι θα πρέπει να την επιδιώκουμε χωρίς επί του συγκεκριμένου ζητήματος να τίθεται εν αμφιβόλω η οικονομική αυτονομία της Βουλής, όπως αυτή κατοχυρώνεται μέσα από την Ενδέκατη τροποποίηση του Συντάγματος.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 19 Φεβρουαρίου 2020

You may also like