ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ζητήσαμε και πετύχαμε την κατάρτιση της λίστας των ονομάτων των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων με ΜΕΔ και εμμένουμε στο αίτημά μας για δημοσιοποίησή της

Κοινοβουλευτική Ομάδα ΕΔΕΚ

Είναι με ικανοποίηση που ενημερωθήκαμε για την κατάρτιση και αποστολή στη Βουλή του καταλόγου  με τα ονόματα των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων που έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Θυμίζουμε πως το αίτημα για να γίνει αυτός ο κατάλογος κατατέθηκε από τον Πρόεδρο της ΕΔΕΚ, Μαρίνο Σιζόπουλο, στις 3 Δεκεμβρίου 2018 σε συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, στην παρουσία της κ. Γιωρκάτζη.

Έκτοτε, η θέση της ΕΔΕΚ παραμένει σταθερή για δημοσιοποίηση των ονομάτων που βρίσκονται στον εν λόγω κατάλογο για σκοπούς διαφάνειας. Στόχος της ενέργειάς μας αυτής δεν είναι η θυματοποίηση όσων είχαν ή έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια ως απότοκο της οικονομικής κρίσης αλλά η γνωστοποίηση εκείνων των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων που εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους έτυχαν διαγραφής δανείων ή πήραν δάνεια με ευνοϊκούς όρους.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 10 Απριλίου 2019

 

You may also like