ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Βόμβα στα θεμέλια της αυτονόμησης των νοσοκομείων και του ΟΚΥΠΥ έχουν θέσει αυτοί που είχαν την ευθύνη να προτείνουν τον διορισμό του κ. Νίκολσον αλλά και αυτοί που τον αποδέχθηκαν, εν γνώση των οποίων ήταν προφανές ότι υπήρχε σύγκρουση συμφερόντων

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΚΥΠΥ ΝΤΕΙΒΙΝΤ ΝΙΚΟΛΣΟΝ

 

Τόσο η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή όσο και η γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες στις οποίες είχε προβεί πριν από ένα χρόνο η ΕΔΕΚ σχετικά με το ασυμβίβαστο του κ. Νίκολσον.

Με αφορμή και τους τίτλους των εφημερίδων, οφείλουμε να αναδείξουμε πως βόμβα στα θεμέλια της αυτονόμησης των νοσοκομείων και του ΟΚΥΠΥ έχουν θέσει αυτοί που είχαν την ευθύνη να προτείνουν τον διορισμό του κ. Νίκολσον αλλά και αυτοί που τον αποδέχθηκαν, εν γνώση των οποίων ήταν προφανές ότι υπήρχε σύγκρουση συμφερόντων. Δεν είναι τυχαίο, εξάλλου, το γεγονός ότι επιχείρησαν να στοχοποιήσουν όσους είχαν αναδείξει το σημείο του ασυμβίβαστου.

Η αδιαφορία την οποία επέδειξε το Υπουργείο και η κυβέρνηση για άμεση λήψη μέτρων μετά τις αρχικές καταγγελίες και την επιβεβαίωσή τους για το ασυμβίβαστο, ενδέχεται να οδηγήσει σε πρόσθετες περιπλοκές όσον αφορά τη λειτουργία του Οργανισμού, δεδομένης της δυνατότητας νομικής αμφισβήτησης του συνόλου των αποφάσεων που έλαβε το διοικητικό συμβούλιο του ΟΚΥΠΥ. Χρειάζεται, ακόμη, περαιτέρω προσεκτική μελέτη για το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικού αδικήματος από πλευράς Νίκολσον, δεδομένης της συνειδητής απόκρυψης στοιχείων που αφορούσαν τον ίδιο όσο και τη σύζυγό του, τα οποία επιβεβαίωναν το ασυμβίβαστο του διορισμού του στη συγκεκριμένη θέση.

Τέλος, είναι λυπηρό να διαπιστώσουμε ότι για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, όπως είναι η αυτονόμηση των δημοσίων νοσοκομείων, η οποία ουσιαστικά άπτεται της ουσίας της εφαρμογής του ΓεΣΥ, το  Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΥΠΥ, εδώ και 14 ολόκληρους μήνες, μόλις και μετά βίας διόρισε τη διευθυντική ομάδα του Οργανισμού. Με αυτούς του ρυθμούς η θετική ολοκλήρωση της αυτονόμησης φαντάζει απομακρυσμένο σενάριο.

Από πλευράς ΕΔΕΚ θα συνεχίσουμε να υποδεικνύουμε τις όποιες στρεβλώσεις και προβλήματα υπάρχουν με απώτερο στόχο αυτά να διορθωθούν άμεσα και να οδηγηθούμε χωρίς καθυστερήσεις στη σωστή εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 6 Μαρτίου 2019

You may also like