ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το κράτος και οι τραπεζίτες να επιδείξουν κοινωνική ευαισθησία και να εξαντλήσουν κάθε δυνατό περιθώριο ρύθμισης δανείων προτού η κατάληξη είναι η εκποίηση

Η ηλεκτρονική εκποίηση αποτελεί ακόμα μία διαδικασία που εφαρμόζεται σε βάρος των πολίτων και παραχωρεί υπερεξουσίες στους τραπεζίτες οι οποίοι είχαν ευθύνη για την οικονομική κρίση λόγω των αυθαιρεσιών που είχαν επιδειχθεί.

Παρόλο που ο τραπεζικός τομέας στηρίχθηκε με το κούρεμα των καταθέσεων των πολιτών, αντί να επιδειχθεί κοινωνική ευαισθησία επιβεβαιώνεται και πάλι η αυθαιρεσία σε βάρος των πολίτων μέσα από τις εκποιήσεις.

Μεγάλη ευθύνη για την αυθαιρεσία των τραπεζιτών σε βάρος των πολιτών έχουν εκείνα τα πολιτικά κόμματα τα οποία κάλυψαν αυτή τη συμπεριφορά και με τη στάση τους εντός της Βουλής, μέσω συγκεκριμένων νομοθεσιών, την ενίσχυσαν ακόμα περισσότερο.

Έστω και τώρα καλούμε το κράτος και τους τραπεζίτες να επιδείξουν κοινωνική ευαισθησία και να συμβάλουν ουσιαστικά και αποφασιστικά τόσο στην αναδιάρθρωση δανείων όσο και στην εξάντληση κάθε δυνατού περιθώριού ρύθμισης δανείων προτού η κατάληξη είναι η εκποίηση.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 18 Δεκεμβρίου 2019

You may also like