ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το ασφαλιστικό σύστημα του ΓεΣΥ και η αυτονόμηση των δημοσιών νοσηλευτηρίων τομείς πρόσκλησης ξένων επενδύσεων σε ομιλία του ΥΠΥΓ

Παρά τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας για το ότι τα δημόσια νοσηλευτήρια δεν θα ιδιωτικοποιηθούν, εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε πειστικές απαντήσεις για τους λόγους που το ασφαλιστικό σύστημα του ΓεΣΥ και η αυτονόμηση των δημοσιών νοσηλευτηρίων έχουν συμπεριληφθεί ως τομείς πρόσκλησης ξένων επενδύσεων σε ομιλία του στο 9th Nicosia Economic Congress (18 Απριλίου 2019) με τίτλο “The Cyprus Health Sector: A new frontier for foreign Investment”.

Οι ανησυχίες μας γίνονται ακόμα μεγαλύτερες εάν συνυπολογίσουμε ότι πεντέμισι μήνες μετά την έναρξη εφαρμογής του ΓεΣΥ η κατάσταση των δημοσίων νοσηλευτηρίων όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί αλλά αντίθετα έχει επιδεινωθεί. Η υποστελέχωση σε ιατρικό προσωπικό και η έλλειψη ιατρικού εξοπλισμού συνεχίζει να υποβαθμίζει την προσφερόμενη περίθαλψη στους ασθενείς καθώς και το γεγονός ότι η επίλυση των διαφόρων προβλημάτων αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη βραδύτητα.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 19 Νοεμβρίου 2019

You may also like