ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τα ψηλά ενοίκια σε συνδυασμό με την έλλειψη διαμερισμάτων προς ενοικίαση δημιουργούν μεγάλα προβλήματα στους φοιτητές, οι  οικογένειές των οποίων αδυνατούν να εξασφαλίσουν στα παιδιά τους στέγη για σκοπούς φοίτησής τους στα πανεπιστήμια.

Τα ψηλά ενοίκια σε συνδυασμό με την έλλειψη διαμερισμάτων προς ενοικίαση δημιουργούν μεγάλα προβλήματα στους φοιτητές, οι  οικογένειές των οποίων αδυνατούν να εξασφαλίσουν στα παιδιά τους στέγη για σκοπούς φοίτησής τους στα πανεπιστήμια.

Το πρόβλημα αυτό επαναφέρει στο προσκήνιο τις προτάσεις που η ΕΔΕΚ κατά καιρούς έχει υποβάλλει στους αρμόδιους φορείς τους κράτους για υλοποίηση προγραμμάτων τα οποία θα συμβάλλουν στη μείωση αυτού του προβλήματος και καλούμε τους αρμοδίους να προχωρήσουν με γρήγορους ρυθμούς στην υλοποίησή τους.

Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν:

1. Την ανέγερση φοιτητικών εστιών

2. Την παραχώρηση μικρού κόστους κατοικίας σε νεαρά ζευγάρια

3. Την παραχώρηση κατοικίας σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα σε χαμηλό ενοίκιο

Τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να υλοποιηθούν σε συνεργασία του κράτους με τον οργανισμό ανάπτυξης γης.

 

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 22 Ιουλίου 2019

You may also like