ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τα πορίσματα για το «Γλαύκος» αποτελούν έναν πρόσθετο λόγο για συνέχιση και ολοκλήρωση του ενεργειακού προγράμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας

Οι σημερινές ανακοινώσεις για τα αποτελέσματα στο «Γλαύκος» είναι πολύ σημαντικές και επιβεβαιώνουν τη σπουδαιότητα της Κύπρου στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής.

Για την ΕΔΕΚ είναι ξεκάθαρο πως οι σημερινές ανακοινώσεις αποτελούν έναν πρόσθετο λόγο για συνέχιση και ολοκλήρωση του ενεργειακού προγράμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πάγια θέση της ΕΔΕΚ είναι πως η αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της Κύπρου μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την ολοκλήρωση του ενεργειακού προγράμματος, τη σωστή αξιοποίηση του φυσικού αερίου και την περαιτέρω αναβάθμιση των τριμερών συνεργασιών με τις χώρες της περιοχής και με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 28 Φεβρουαρίου 2019

You may also like