ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σύμφωνα με πληροφορίες εκ πρώτης όψεως φαίνεται να μην έχουν τηρηθεί οι διαδικασίες απόκρυψης των στοιχείων των εξεταζόμενων για τις θέσεις γραφέων στον ΟΚΥΠΥ

Σύμφωνα με πληροφορίες που μας δόθηκαν από διαγωνιζόμενους για τις θέσεις γραφέων στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, εκ πρώτης όψεως φαίνεται να μην έχουν τηρηθεί κατά τρόπο απόλυτο οι διαδικασίες απόκρυψης των στοιχείων των εξεταζόμενων ώστε να διασφαλιστεί κατά τρόπο απόλυτο η αξιοκρατία αναφορικά με τη βαθμολόγηση των υποψηφίων, με κίνδυνο ενδεχομένως να υπάρξει παρέμβαση αλλοίωσης της τελικής βαθμολογίας και τελικής κατάταξης. Γι’ αυτό καλούμε το Κέντρο Παραγωγικότητας το οποίο είχε την ευθύνη για την πραγματοποίηση διεξαγωγής των εν λόγω εξετάσεων να δώσει διευκρινήσεις και πλήρη στοιχεία με σκοπό την επιβεβαίωση ή όχι των συγκεκριμένων πληροφοριών.

Για την ΕΔΕΚ είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλες τις θέσεις του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα να τηρείται κατά τρόπο απόλυτο η αξιοκρατία.

 

Λευκωσία, 24 Απριλίου 2019

You may also like