ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Στην έκθεση του ΓΓ δεν αναφέρονται ενέργειες ή αποφάσεις σχετικές με την πραγματική φύση του Κυπριακού ως διεθνές πρόβλημα παράνομης εισβολής, συνεχιζόμενης κατοχής και εθνοκάθαρσης

Σε ότι αφορά το περιεχόμενο της έκθεσης του ΓΓ παρατηρούμε ότι σε αυτήν δεν κατονομάζεται η Τουρκία και το κατοχικό καθεστώς για τις προκλητικές τους ενέργειες στην κυπριακή ΑΟΖ, στοιχείο που είναι ιδιαίτερα αρνητικό.

Στην έκθεση αποφεύγεται να γίνει αναφορά σε επιβεβλημένη ανάληψη πρωτοβουλιών που είναι σύμφωνες με τις αποφάσεις του ΟΗΕ και αφορούν την πραγματική φύση του Κυπριακού προβλήματος ως διεθνές ζήτημα παράνομης εισβολής, συνεχιζόμενης κατοχής και εθνοκάθαρσης.

Στην έκθεση επιχειρείται η τήρηση των ίσων αποστάσεων μεταξύ των προκλητικών ενεργειών της Τουρκίας, του κατοχικού καθεστώτος και των αντιδράσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, γεγονός που μπορεί αφενός λόγω της χρονικής στιγμής (κάθοδος Λουτ, τριμερής) να «εξηγείται», σε καμία όμως περίπτωση δεν επιτρέπεται η τήρηση των ίσων αποστάσεων.

Ως εκ τούτου εμείς αναμένουμε τόσο από τον ΓΓ όσο και από τα ΗΕ αν πραγματικά ενδιαφέρονται για την επίλυση του Κυριακού να εστιάσουν τις προσπάθειές τους ώστε η οποιαδήποτε επανέναρξη του διαλόγου να επικεντρώνεται στην επίλυση της πραγματικής υφής του κυπριακού προβλήματος που είναι η διεθνής του πτυχή και η οποία αποτελείται από:

  • Την αποχώρηση των στρατευμάτων και την κατάργηση των εγγυήσεων
  • Τον επαναπατρισμό των εποίκων
  • Την επιστροφή όλων των προσφύγων, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, στα σπίτια τους.

Έπειτα να ακολουθήσει η συζήτηση για τα στοιχεία που θα αποτελούν τη δομή του πολιτειακού συστήματος που θα εφαρμοστεί ως συνέχεια της κρατικής οντότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας με πλήρη σεβασμό στα πολιτικά και ανθρώπινά δικαιώματα όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως εθνοτικής ή θρησκευτικής προέλευσης, καθώς και με πλήρη εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου χωρίς παρεκκλίσεις, σε ολόκληρη την κυπριακή επικράτεια.

Οφείλουμε να επαναλάβουμε πως η μετατροπή του κυπριακού από θέματος εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής σε θέμα προώθησης και υλοποίησης μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) συνιστά ακόμα μία εκτροπή από την πραγματική φύση του προβλήματος.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 15 Νοεμβρίου 2019

You may also like