ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πρώτιστος στόχος η προστασία της υγείας των πολιτών από οποιαδήποτε τεχνολογία εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (5G)

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας που έγινε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος για τα θέματα της υγείας των πολιτών σχετικά με το 5G, o Πρόεδρος της ΕΔΕΚ δήλωσε:

«Επιτέλους στην Κύπρο θα πρέπει να μάθουμε η συμπεριφορά και η δράση μας να αποκτήσουν μέτρο.  Γιατί αυτό είναι κάτι που συστηματικά στερείται το κυπριακό κράτος και η κυπριακή πολιτεία.

Με αυτό θα ήθελα να τονίσω πως η οποιαδήποτε τεχνολογική ανάπτυξη η οποία είναι αναγκαία και απαραίτητη  για πολλούς και διάφορους λόγους, θα πρέπει πάντα να συνδυάζεται με μέτρο ώστε να υπάρχει κυρίως προστασία της υγείας των πολιτών και την ίδια στιγμή να μπορεί να αξιοποιήσει τους σκοπούς για τους οποίους πρέπει να εφαρμοστεί.

Είναι πολύ καλά γνωστό ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι επιβλαβής για την υγεία των ανθρώπων  γ’ αυτό και απαιτείται πριν από την εφαρμογή της οποιασδήποτε τεχνολογίας εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, να λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα  έτσι ώστε αυτοί οι κίνδυνοι  να ελαχιστοποιούνται. Είναι κάτι που μέχρι σήμερα έχουμε διαπιστώσει ότι δεν έχει γίνει από την κυπριακή πολιτεία.

Γι’ αυτό και θα θέλαμε με αυτή την ευκαιρία να στείλουμε το δικό μας μήνυμα. Ότι πρώτα και πάνω από όλα προέχει η υγεία των πολιτών και στη συνέχεια, μέσα σε ένα σωστό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής να μπορέσει η τεχνολογία να αναδείξει τα πλεονεκτήματα και τα προτερήματά της τόσο για τους πολίτες όσο και για την ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν υπάρχουν τρόποι να αποφύγουμε το 5G ο κ. Σιζόπουλος απάντησε:

«Τρόποι υπάρχουν πάντοτε  και θεωρώ ότι θα μπορέσει μέσα από  σωστές επιστημονικές μελέτες, διότι εμείς δεν είμαστε οι αρμονικότεροι. Αλλά θα πρέπει να δώσουμε αυτήν την ευκαιρία στους  επιστήμονες να μας καθορίζουν ποιο είναι το πλαίσιο που σας είπα προηγουμένως όπου ενώ μπορούμε  να αξιοποιήσουμε αυτή την  τεχνολογία την ίδια στιγμή να μην εκτίθενται οι πολίτες  σε επιβλαβείς επιπτώσεις που αφορούν την υγεία τους. Αυτό πρέπει να είναι το δόγμα,  αυτό πρέπει  να είναι το πλαίσιο λειτουργίας και εφαρμογής όχι μόνο  της συγκεκριμένης  τεχνολογικής ανάπτυξης αλλά του συνόλου των σύγχρονων τεχνολογιών».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν μας αρκεί μία περιβαλλοντική μελέτη ο κ. Σιζόπουλος απάντησε:

«Δεν είναι μόνο η περιβαλλοντική μελέτη, είναι και η περιβαλλοντική μελέτη αλλά κυρίως είναι και η μελέτη των επιπτώσεων της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, της έντασης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ακόμα  και αυτό που ακούσατε μέσα στη συζήτηση. Εάν και κατά πόσο αυτή η  ακτινοβολία μπορεί να εκπέμπεται κανονικά ή αν δημιουργεί ένα κλειστό κύκλωμα  και πολλαπλασιάζονται οι κίνδυνοι  όσον αφορά την υγεία των πολιτών για να μπορέσουμε ακριβώς να πάρουμε τα κατάλληλα  δυνατά μέτρα ώστε πρωταρχικός  στόχος να είναι να προστατεύσουμε την υγεία των πολιτών αλλά την ίδια στιγμή να μην αναστείλουμε την οποιαδήποτε τεχνολογική ανάπτυξη».

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 19 Σεπτεμβρίου 2019

You may also like