ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πρόταση νόμου η οποία στερεί την ιδιότητα του πολίτη της ΚΔ σε πρόσωπο που αναγνωρίζει με οποιονδήποτε τρόπο τη λεγόμενη ΤΔΒΚ

Έχει κατατεθεί σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής κοινή πρόταση νόμου των Βουλευτών Παύλου Μυλωνά, Ζαχαρία Κουλία και Κωστή Ευσταθίου εκ μέρους της ΕΔΕΚ, σύμφωνα με την οποία πρόσωπο το οποίο αιτείται ή απολαμβάνει την ιδιότητα του πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας οφείλει να υποβάλει εγγράφως διαβεβαίωση ότι:

(α) δεν αναγνωρίζει την υποτελή διοίκηση στα κατεχόμενα εδάφη της Δημοκρατίας,

(β) δεν κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα σχετιζόμενο με αυτήν και

(γ) δεν σφετερίζεται περιουσία ανήκουσα σε Ελληνοκύπριο εκτοπισθέντα ή άλλο νόμιμο ιδιοκτήτη.

Η πρόταση κατέστη αναγκαία προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο σύμφωνα με το οποίο πολλοί «αξιωματούχοι» του ψευδοκράτους, έποικοι ή σφετεριστές κυπριακών περιουσιών αποκτούν διαβατήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας και τα χρησιμοποιούν προκειμένου να αποκτούν μόνο δικαιώματα (και ποτέ υποχρεώσεις).  Αυτοί ταξιδεύουν στο εξωτερικό με τα διαβατήρια της ΚΔ και λαμβάνουν μέρος σε εκστρατείες εναντίον της ΚΔ σημειώνοντας πως δεν υπάρχει ή έχει εκλείψει, προωθώντας τα συμφέροντα της Τουρκίας και του κατοχικού καθεστώτος.

Η κατάσταση έχει καταστεί πολύ πιο σοβαρή λόγω της παραδοχής του κράτους ότι δεν διατηρεί καν αρχείο. Την πιο πάνω θέση έλαβε το Υπουργείο Εσωτερικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή κ. Κωστή Ευσταθίου ημερομηνίας 15 Μαΐου 2018, η οποία είχε ως εξής:

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως με πληροφορήσει ποιοι και πόσοι εμφανιζόμενοι ως “αξιωματούχοι” του ψευδοκράτους κατέχουν διαβατήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας, πότε εκδόθηκαν και ποιοι ποιούν χρήση αυτών.

Είναι γνωστό ότι πλείστοι όσοι “αξιωματούχοι” του ψευδοκράτους περιφέρονται ανά το παγκόσμιο, χρησιμοποιώντας κυπριακά διαβατήρια και ενεργώντας εις βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, υποστηρίζουν ότι δεν υφίσταται Κυπριακή Δημοκρατία και γενικώς ενεργούν προς βλάβη της.

Περαιτέρω, παρακαλώ όπως με πληροφορήσει ο αρμόδιος υπουργός κατά πόσο προτίθεται η κυβέρνηση να λάβει ή έχει λάβει μέτρα προς αποκατάσταση της νομιμότητας, περιλαμβανομένης και της ανάκλησης των διαβατηρίων αυτών.»

Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών:

«Έχω οδηγίες από τον Υπουργό Εσωτερικών να αναφερθώ στην επιστολή σας με αρ. φακ.: 23.06.011.02.569 και ημερομηνία 15/5/2018 και να σας ενημερώσω ότι το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, δεν γνωρίζει , ούτε και τηρεί αρχείο με τους «αξιωματούχους» του ψευδοκράτους και επομένως δεν είναι σε θέση να δώσει τα στοιχεία που έχετε ζητήσει».

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 22 Νοεμβρίου 2019

You may also like