ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Προτάσεις του Κ.Σ. ΕΔΕΚ για άμβλυνση του φαινομένου της υπογεννητικότητας

Mε αφορμή τη σημερινή συζήτηση στην Επιτροπή Εργασίας για τη μείωση των γεννήσεων στο 1,32 επαναφέρουμε στη δημοσιότητα τις προτάσεις που κατέθεσε η ΕΔΕΚ στα αρμόδια όργανα για άμβλυνση του φαινομένου της υπογεννητικότητας:

  • Επιδότηση απόκτησης τρίτου παιδιού
  • Αύξηση της πληρωμένης άδειας μητρότητας και της γονικής άδειας
  • Επαναξιολόγηση των επιδομάτων για τα τέκνα και τους φοιτητές των πολύτεκνων οικογενειών αλλά και τους μονογονείς.
  • Να εξεταστεί από το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Εργασίας το ενδεχόμενο σε μεγάλες επιχειρήσεις να λειτουργήσουν τάξεις νηπιαγωγείου και βρεφονηπιακοί σταθμοί, ώστε τα παιδιά των εργαζομένων γονέων να  μπορούν σε συνθήκες ασφαλούς φύλαξης να τυγχάνουν και της απαραίτητης μόρφωσης και εκπαίδευσης ή να δοθεί επιχορήγηση στους πολύτεκνους για ιδιωτικά νηπιαγωγεία αξιοποιώντας ευρωπαϊκά κονδύλια.
  • Αναβάθμιση και επέκταση του θεσμού του ολοήμερου και θερινού σχολείου.
  • Δανειακές διευκολύνσεις σε πολύτεκνες οικογένειες.
  • Φορολογικές μειώσεις ή και φοροαπαλλαγή,  μια πρακτική που υιοθέτησε πρόσφατα η Αυστρία για μείωση της υπογεννητικότητας.

Από την πλευρά της ΕΔΕΚ αντιμετωπίζουμε την υπογεννητικότητα ως ένα τεράστιο εθνικό θέμα το οποίο επιβάλλεται να λύσουμε άμεσα και αποτελεσματικά με πρακτικές και εφαρμόσιμες προτάσεις που θα βοηθήσουν τις υφιστάμενες οικογένειες πολυτέκνων και ταυτόχρονα θα δώσουν ελκυστικά κίνητρα σε όλες τις υπόλοιπες.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 10 Σεπτεμβρίου 2019

You may also like

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΥΠΡΟΣ 1974

ΕΔΕΚ