ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Σ. ΕΔΕΚ:ΓΙΑ ΦΟΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Κοινοβουλευτική Ομάδα ΕΔΕΚ

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο για το φόρο κατανάλωσης και τα τέλη κυκλοφορίας, τόσο το αρχικό όσο και το αναθεωρημένο, παρουσιάζει σε κάποια σημεία του πολυπλοκότητα. Αυτό στην ουσία μπορεί να εξυπηρετήσει σκοπιμότητες και να εισαγάγει επιλεκτικά ευνοϊκή μεταχείριση.

Για την ΕΔΕΚ στο σχετικό νομοσχέδιο πρέπει να συμπεριληφθούν όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα (δηλ. δίκυκλα, τρίκυκλα, σαλούν, εμπορικά) και όχι μόνο τα αυτοκίνητα.

Ο φόρος κατανάλωσης δεν πρέπει να καταργηθεί. Η κατάργησή-του θα ευνοήσει τις πωλήσεις μεγάλου κυβισμού και, κατά συνέπεια, ρυπογόνων αυτοκινήτων.

Ο καθορισμός των τελών κυκλοφορίας και του φόρου κατανάλωσης πρέπει να είναι για όλα τα πιο πάνω οχήματα ενιαίος, για να είναι δίκαιος και να καθορίζονται με απλό τρόπο στη βάση σταθερής παραμέτρου που είναι η εκπομπή ρύπων και μόνο αυτή. Της ίδιας μεταχείρισης θα τυγχάνουν τόσο τα καινούργια όσο και μεταχειρισμένα εισαγόμενα οχήματα ανεξαρτήτου ηλικίας.

Το πιο πάνω σύστημα να είναι διαχρονικό και ανεξάρτητα με τις αλλαγές που θα προκύψουν στο μέλλον αναφορικά με το ευρωπαϊκό σύστημα μέτρησης ρύπων, αυτό να μην αλλάζει και να μην χρήζει ανάγκης για αναπροσαρμογή.

Αρχές καθορισμού των τελών κυκλοφορίας και του φόρου κατανάλωσης πρέπει να είναι:

  1. Να δίνεται η δυνατότητα στο μέσο Κύπριο πολίτη να αποκτήσει ασφαλισμένο αυτοκίνητο καινούργιο ή μεταχειρισμένο.
  2. Να προστατεύεται όσο το δυνατόν το περιβάλλον προσφέροντας κίνητρα στους πολίτες για απόκτηση κατά το δυνατόν μη ρυπογόνου οχήματος και αντικίνητρα για την απόκτηση ρυπογόνου.
  3. Όσοι ενδιαφέρονται λόγω οικονομικής κατάστασης να αποκτήσουν μεγάλου κυβισμού όχημα και κατ’ επέκταση ενεργοβόρου και ρυπογόνου, να επιβαρύνονται με πρόσθετο χρηματικό ποσό.

Πίνακας καθορισμού Τελών Κυκλοφορίας (Τ.Κ.) και Φόρου Κατανάλωσης (Φ.Κ.)

Εκπομπή ρύπων gr/Km                          

 

Τ.Κ. (ευρώ)  Φ.Κ. (ευρώ)*
<150 0.5 0
151-180 5.0 50
181-200 10.0 200
>200 15.0 400

* για τα πετρελαιοκίνητα πρόσθετη επιβάρυνση 10%

Στην περίπτωση αυτοκινήτων που ήδη κυκλοφορούν, εάν με το νέο τρόπο καθορισμού των Τ.Κ. στα νέα οχήματα που θα εγγραφούν (καινούργια ή μεταχειρισμένα) θα είναι μεγαλύτερα, αυτά να μειωθούν σύμφωνα με τις νέες τιμές. Εάν είναι μικρότερα να παραμείνουν ως έχουν.

Λευκωσία, 20 Φεβρουαρίου 2019

 

You may also like