ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ποιους εξυπηρετεί η απαγόρευση στον δανειολήπτη να αγοράσει το δάνειο στο 30%-35% της αξίας αλλά επιτρέπεται στα ξένα funds η αγορά στο 15%-20%;

Με τα όσα διαδραματίστηκαν και χθες στη Βουλή, επιβεβαιώνεται η ορθότητα της θέσης της ΕΔΕΚ για αναστολή των εκποιήσεων μέχρι την 1η Οκτωβρίου. Η πρόταση αυτή είχε ως βασικό στόχο την προσεκτική και σε βάθος επανεξέταση της νομοθεσίας για τις εκποιήσεις ώστε:

  • από την μια να κατοχυρωθούν οι δανειολήπτες που λόγω της οικονομικής κρίσης, των υπερχρεώσεων και της απροθυμίας των τράπεζων, δεν προχωρήσαν σε αναδιαρθρώσεις των δάνειων τους που κατέστησαν μη εξυπηρετούμενα,
  • να δώσουν στις τράπεζες τη δυνατότητα για γρήγορη διεκπεραίωση των διαδικασιών εκποίησης εκεί και όπου είναι δικαιολογημένη,
  • να κατοχυρώσουν το συνταγματικό δικαίωμα των πολιτών για προσφυγή στη δικαιοσύνη εκεί και όπου διαπιστώνεται ότι υπάρχει αυθαιρεσία είτε κακοπιστία από την πλευρά του ιδρύματος ή του αγοραστή διαχείρισης των δανείων τους.

Είναι πραγματικά άξιον απορίας και κάποιοι πρέπει να απαντήσουν: γιατί ενώ δεν δίνεται το δικαίωμα στο δανειολήπτη να αγοράσει το δάνειό του στο 30%-35% της αξίας, την ίδια στιγμή το ίδιο δάνειο να πωλείται σε ξένα επενδυτικά ταμεία στο 20% ή 15% της αξίας και να δίνεται, με αυτό τον τρόπο η ευκαιρία σε ξένους οργανισμούς στην ουσία να κερδοσκοπούν σε βάρος των πολιτών και οι τράπεζες να παρουσιάζουν μεγαλύτερα ελλείματα;

Κάποιοι πρέπει να δικαιολογήσουν τη συγκεκριμένη στάση τους και να εξηγήσουν σε τι εξυπηρετεί.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 3 Αυγούστου 2019

 

You may also like